Startsida
Företaget
Arbetsuppgifter
Outsourcing
Länkar
Kontakt

Satsa på kärnverksamheten
- låt andra sköta resten

Genom att lägga ut vissa administrativa funktioner som ekonomi och löner i företaget på en extern leverantör – så kallad outsourcing – kan företaget koncentrera både tid och resurser på sin kärnverksamhet, vilket ökar företagets konkurrenskraft. Forskning visar nämligen att bland annat affärsstödfrågor som inte tillhör kärnverksamheten upptar en relativt stor del av företagsledningens tid.

Enkelt uttryckt innebär outsourcing att ett företag fokuserar på det man är bäst på och låter andra sköta resten av driften. Bland de funktioner som idag är vanligast att outsourca hör exempelvis löneadministration och de företag som har mest att tjäna på att outsourca sina ekonomifunktioner är medelstora företag eftersom dessa företag ofta har betydligt högre kostnader än större företag.

Poängen med att outsourca en tjänst är att företaget som tar över tjänsten alltid gör det billigare, bättre och effektivare än det egna företaget. Den som tar över uppdraget ansvarar för bemanning, drift, kvalitet och utveckling.

Källa:
Renhuldt, Petter "Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten" från Ekonomi för företagare nr 3 Oktober 2003