Startsida
Företaget
Arbetsuppgifter
Outsourcing
Länkar
Kontakt

Information om företaget

Företaget registrerades 1991. Då hade verksamheten redan pågått i omkring 20 år som bisyssla till min anställning. När min dåvarande arbetsgivare 1991 beslöt att omorganisera verksamheten beslöt jag mig för att våga språnget och bli min egen.

Under min tid som anställd har jag arbetat inom olika branscher t ex tillverkningsindustri, bilverkstad/försäljning och sist men inte minst inom bankväsendet. Jag har också i 10-talet år arbetat med granskning av självdeklarationer, både avseende löntagare och företag.

Sen 1999 är jag ledamot i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Vart tredje år förnyas certifikatet förutsatt att jag uppfyller de fortbildningskrav som SRF ställer. Det garanterar en hög kvalité på de uppdrag som utförs. En ledamot i SRF har också en försäkring för att skydda sina klienter mot ekonomisk skada genom felaktig hantering av uppdragen.

Av klienterna har en handfull valt att lämna hela sin administration till mig, s k outsorcing (se denna rubrik). Dessa klienter kan ägna sig helhjärtat åt sin egentliga verksamhet och slipper att använda sin lediga tid åt kontorsarbete vilket annars är ganska vanligt bland småföretagare.